تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

پارک ملی تیمنا | یک راز پارک تیمنا اسرائیل

بسیاری از افراد از پارک ملی تیمنا در اسرائیل دیدن می کنند تا شکل گیری سنگ های آن را ببینند و تحسین کنند، اما تجربه ی داستان کلی که بر این مکان گذشته است تنها با رفتن به زیر زمین ممکن است.در بیابان نِگِو در اسرائیل، یک راه جانبی به یک دره راه دارد که توسط صخره های قرمز، بنفش و قهوه ای محاصره شده اند. این دره که حالا بخشی از پارک ملی تیمنا شده است، به دلیل چشم اندازهای دندانه دار خود شهرت دارد که در چند هزاره توسط آب و باد شکل گرفته اند. توریست ها و جغرافی دان ها به اینجا می آیند تا شکل گیری سنگ ها را تحسین کنند که به مانند قارچ های بزرگ، ستون های موزون و کمان های ظریفی شکل گرفته اند.در اواسط صبح بود که یک پیاده روی کوتاه را شروع کردم، و در همان زمان نیز خورشید به داغی می تابید. از یک دنباله ی نزدیک محل شکل گیری سنگ های رنگارنگ که با نام طاق ها شناخته شده است، تپه ی کوچکی را به مدت ده دقیقه پیمودم و در بالای یک زمین مسطح ایستادم. از آن بالا می توانستم زمین ناهموار دره را ببینم، در حالی که صخره ها در بالای آن و دره های دیگری در زیر آن قرار داشتند.اما داستان این منطقه، و همچنین دلیل این که مردم در دوران ماقبل تاریخ به این منظره ی ناملایم کوچ کردند نیز به اندازه ی چشم انداز آن جذاب بود، و این حقیقت را فقط زمانی می توانید کشف کنید که به زیر زمین پارک تیمنا اسرائیل بروید.شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #اسرائیل