تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
858446_896.jpg

معاون رئیس جمهور از وجود ۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: جمشید انصاری فلسفه وجودی نظام اداری را تحقق اهداف و برنامه توسعه و خدمات به مردم عنوان کرد و افزود: برخی از دستگاه ها با هدف طریقی ایجاد شده اند و کاری انجام می دهند و وظایفی که برعهده آن ها است اگر نبود موجودیت نداشتند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از دستگاه ها مانند نیرو های مسلح، وجودشان مورد نظر قانون گذار و مردم بوده و وجود آن ها لازم است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه های اجرایی و کارکنان دولت بر مبنای هدف طریقی ایجاد شده اند، گفت: در جایی دیده می شود که اینقدر به اهداف موضوعی پرداخته شده که هدف های طریقی فراموش می شود.

انصاری اظهار کرد: مدیران می گویند که اختیارات لازم را در استان ندارند درحالیکه لازم نیست و باید کار خود را به درستی انجام دهند.

این مسئول تصریح کرد: اگر دستگاهی نیروی مازاد دارد آنان را تعیین تکلیف کرده و نباید کشور را اینطور اداره کرد. باید به درستی کشور اداره و تصمیمات کلیدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۵۹۰ نفر سهمیه استخدامی امسال وزارت بهداشت است، ادامه داد: این درحالیست که به آموزش و پرورش ۸۰۰۰ نفر سهمیه داده شده است و ۹۰۲ نفر نیز هیئت علمی داریم.

انصاری خاطرنشان کرد: با توجه به آمار دولت ۲ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر نیروی دولتی داریم و کل نیرو های مشغول به کار ۲۳ میلیون نفر هستند و ۱۵ درصد شامل شاغلین کار های دولتی می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از وجود ۸ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی خبر داد و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر شاغل بوده و مابقی باید توسط بخش خصوصی به کارگیری شوند.

وی با بیان اینکه سالیانه ۳۰۰۰ نفر از سامانه خارج می شوند، گفت: تنها می توانیم سالی ۱۰۰ نفر را در شغل های دولتی به کارگیری کتیم.

   #رئیس جمهور #استخدامی #سامانه #بخش خصوصی

محتوای خبر «وجود ۸ میلیون فارغ‎التحصیل دانشگاهی» را در سایت «فردا نیوز» ببینید