تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مجموعه پوستر تمثال اشخاص و اساتید شاخص در عرصه ی انقلاب اسلامی توسط روضه نیوز تهیه شده و هر روز ساعت 9 صبح منتشر می شود.

به گزارش روضه نیوز ؛مجموعه پوستر تمثال اشخاص و اساتید شاخص در عرصه ی انقلاب اسلامی توسط روضه نیوز تهیه شده و هر روز ساعت 9 صبح منتشر می شود.

پوستر | طرح چهره نگاری حسن شمشادی

   #انقلاب اسلامی