تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس جمهور آذربایجان بخاطر قطعی یک روزه برق باکو کابینه خود را فراخوانده و به آنها گفت: از خجالت آب شوید؛ شما باید از ملت، از پیرمردها و پیرزن ها و از تمام کسانیکه اذیت شدن خجالت بکشید.

شعارسال: رئیس جمهور آذربایجان بخاطر قطعی یک روزه برق باکو کابینه خود را فراخوانده و به آنها گفت: از خجالت آب شوید؛ شما باید از ملت، از پیرمردها و پیرزن ها و از تمام کسانیکه اذیت شدن خجالت بکشید.


سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 21تیر1397، کدخبر: 3412741: www.donya-e-eqtesad.com


   #رئیس جمهور

محتوای خبر «انتقاد تند رئیس جمهور آذربایجان از کابینه اش؛ از خجالت آب شوید +فیلم» را در سایت «شعار سال» ببینید