تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ازبکستان و روسیه برنامه ریزی کرده اند تا پایان سال جاری میلادی در میدان آموزش تیراندازی «فاریش» استان جزخ این کشور رزمایش مشترک برگزار کنند.
رزمایش مشترک ازبکستان و روسیهاتاق خبر 24:

ازبکستان و روسیه برنامه ریزی می کنند تا پایان سال جاری میلادی در میدان آموزش تیراندازی «فاریش» استان جزخ این کشور رزمایش مشترک برگزار کنند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این روزها هیئت ازبکستان متشکل از فرماندهان واحدهای نیروی مسلح این کشور برای آموزش تجربه تدارک نظامی دومین کلیه صنوف ارتش حوزه مرکزی نظامی به استان های سامارا و اورنبورگ سفر کردند.

نظامیان روسیه در چارچوب توافقات به دست آمده بین فرماندهی حوزه مرکزی نظامی روسیه و روسای وزارت دفاع ازبکستان تجربیات خودرا با همکاران ازبکی خود در میان خواهند گذاشت.

نمایندگان ازبکستان طی 20 روز توی جلسات واحدهای ارتش پیاده نظام مکانیزه، تان و توپخانه ای حضور پیدا می کنند، با امور سازماندهی برگزاری رزمایش و تمرینات تاکتیکی، مراسم های آمادگی نظامی در ترکیب واحدهای مختلف آشنا می شوند.

میدان آموزش تیراندازی «فاریش» استان جزخ در سال 2000 میلادی در شاخه کوه «نورآتا» در ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا ایجاد شده است.

روزهای 3 و 7 اکتبر سال 2017 میلادی در میدان آموزش تیراندازی «فاریش» استان «جزخ» ازبکستان رزمایش مشترک نیروهای مسلح وزارتخانه های دفاع ازبکستان و روسیه برگزار شده است.

نظامیان ازبکستان و روسیه در این رزمایش روش های شناسایی محل استقرار گروه های مسلح غیرقانونی، از بین بردن تجهیزات، تسلیحات و فن آوری های نظامی آنان و آزادی گروگان ها را تمرین کردند.

نظامیان 2 کشور در روز آخر این رزمایش عملیات ضدتروریستی از بین بردن گروه های مسلح غیرقانونی در مناطق کوهستانی را انجام دادند.

این رزمایش با هدف دفع تهدیدات گروه های مسلح غیرقانونی در شرایط کوهستانی و تبادل تجربیات در حوزه مبارزه با تهدیدات در زمینه امنیتی، نظامی، سیاسی، ملی و جهانی انجام می شود.

   #ازبکستان #روسیه #تیراندازی #گروگان