تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ، این جریمه در اصل حداکثر جریمه ممکن برای یک شرکت است که فیسبوک به دلیل دست بردن در اطلاعات کاربران و ناتوانی در محافظت از این اطلاعات متحمل آن شده است.

اما نکته جالب اینکه شرکت فیسبوک آنقدر از راه تبلیغات درآمد کسب می کند که این مبلغ تنها قطره ای از اقیانوس دارایی فسیبوک را کاهش می دهد. طبق آمار رسمی منتشر شده توسط این کمپانی، فیسبوک در سه ماه اول سال 2018 بیش از 4.8 میلیارد دلار درآمد خالص داشته است.

حال با جمع و تقسیم ساده ای که توسط کارشناسان کنجکاو انجام شده، فیسبوک در دقیقه حدود 37 هزار دلار درآمد خالص کسب می کند. این یعنی جریمه 500 هزار پوندی اعلام شده توسط سازمان نظارت بریتانیا تنها 18 دقیقه از درآمد این شرکت را به خودش اختصاص می دهد. چیزی شبیه همان قطره ای که از اقیانوس کم می شود.

در گذشته سابقه نداشته که به این شکل و در چنین مقیاسی دیتای کاربران بدون اجازه در اختیار کسی قرار بگیرد و به همین دلیل جریمه 500 هزار پوندی سازمان نظارت بر داده های بریتانیا بالاترین جریمه ای بود که این سازمان تابحال برای یک کمپانی اعلام کرده بود.

طبق آمار، فیسبوک در سال 2017 بیش از 40 میلیارد دلار درآمد خالص کسب کرده است.

منبع : آی تی ایران

   #فیسبوک #بریتانیا