تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
  • مطبوعات جهان در یک نگاه
مطبوعات جهان در یک نگاه بازماندن بریتانیا از ادامه رقابت برای قهرمانی جام جهانی فوتبال وعده های مکرون در نشست ناتو فشار ترامپ بر اعضای ناتو برای افزایش بودجه دفاعیپاسخ محتاطانه مرکل به حملات امریکاپس از بیست سال؛ فرانسه و موج تازه آبی پوشانش

   #ناتو #مطبوعات #فرانسه #جام جهانی #بریتانیا