تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مرصادنیوز: فرماندار شهرستان سرپلذهاب گفت : بازارچه تیله کوه فرصت مهمی برای ایجاداشتغال ورفع معضل بیکاری است وموافقت نامه و اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساختها و راه اندازی بازارچه کسب شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از بازی دراز، محبت جمالی نیا در گفتگو باخبرنگار ما اظهارداشت : بازارچه مرزی تیله کوه یکی از فرصتهای مهم در زمینه اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری درشهرستان است که باید با فراهم کردن تمهیدات لازم از این فرصت مغتنم نهایت بهره برداری صورت گیرد.

فرماندار شهرستان افزود : این بازارچه جمعیت 85 هزار نفری شهرستان را تحت پوشش قرارداده و بسترهای مناسبی برای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم را فراهم می کند.

وی بااشاره به کمبودهای موجود خصوصا در زمینه زیرساختهای بازارچه افزود : کمبودهای موجود در زیرساختهای بازارچه براثر اهمال وکم توجهی سنوات گذشته امروز باعث بسته شدن بازارچه مرزی تیله کوه شده است که با جلسات متععد انجام گرفته دراستانداری وشورای مرز استان موافقت نامه لازم برای ایجاد زیرساختهای لازم وراه اندازی بازارچه اخذ شده است .

فرماندار سرپلذهاب اذعان داشت : پیگیریهای مستمر ودنباله دار فرمانداری درجهت راه اندازی بازارچه واستمرار فعالیتهای آن برای 2هزار کوله بر و 204 روستای بخش مرکزی وقلعه شاهین واستفاده از امتیازات آن درجهت ایجاد اشتغال باعث شد که شورای مرز استان اعتباری بالغ بر 43میلیارد ریال را برای ایجاد زیرساختهای مناسب بازارچه تیله کوه به تصویب برساند.

ایشان بابیان اینکه سازمان مسکن وشهرسازی استان بعنوان متولی امر اعتبار تصویب شده را دراختیار می گیرد ادامه داد : ایجاد انبار ، دیوارکشی ، ایجاد محوطه مناسب،ایجاد درب ورود وخروج مجزا، تامین آب بازارچه از محل روستای تپه رش،تامین برق بازارچه و ایجاد زیرساخت فیبر نوری از مواردی است که دردستورکار سازمان مسکن وشهرسازی وسایر ادارات کل مربوطه استان قرارگرفته و پیمانکار لازم ازطریق مناقصه عمومی توسط سازمان مسکن وشهرسازی استان انتخاب شده است.

جمالی نیا بااشاره به بازدید میدانی صورت گرفته از بازارچه نوان داشت : معاون سیاسی استانداری ورییس شورای مرز استان ، مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری و مدیران کل ادارات استان از بازارچه مرزی تیله کوه بازدید میدانی داشته وبرلزوم ایجاد زیرساختهای لازم در فاصله زمانی مناسب تاکید کردند.

وی اذعان داشت : برنامه های دردست اقدام برای ایجاد زیرساختهای بازارچه و راه اندازی آن زمان بر بوده و در دراز مدت اجرایی خواهد شد لذا برنامه ای برای راه اندازی بازارچه در کوتاه مدت توسط فرمانداری تهیه و به استانداری پیشنهاد شده است .

فرماندار شهرستان ادامه داد: دراین برنامه کوتاه مدت چهارمکان مسقف دارای پارکینگ و امتیازات آب وبرق وفیبرنوری در محوطه شهر سرپلذهاب برای راه اندازی بازارچه تیله کوه با تمام اقدامات آن به استانداری پیشنهاد شده است که اداره کل گمرک استان با این طرح پیشنهادی موافقت کرده و ما منتظر تایید استانداری ووزارت کشور هستیم تا درصورت موافقت، بازارچه تیله کوه تا زمان تکمیل زیرساختهای لازم بازارچه در یکی از مکانهای پیشنهاد شده بصورت موقت با مدیریت گمرکات منطقه واستان فعالیت خودرا آغاز کند .

   #اشتغال #ایجاد اشتغال #معیشت مردم

محتوای خبر «بازارچه تیله کوه فرصت مهمی برای ایجاداشتغال ورفع معضل بیکاری است / اخذ موافقت نامه واعتبارات لازم برای ایجاد زیرساختهای بازارچه» را در سایت «مرصاد» ببینید

منبع خبر (مرصاد) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «بازارچه تیله کوه فرصت مهمی برای ایجاداشتغال ورفع معضل بیکاری است / اخذ موافقت نامه واعتبارات لازم برای ایجاد زیرساختهای بازارچه» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.