تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کتاب کتاب "دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی" تلاش می کند راهکارهای تولید و پرورش ایده در حوزه هنر را به صورت مستند همراه با نمونه ارایه دهد، این کتاب به قلم "محمدحسین نیرومند" نگارش شده است.

به گزارش ایمنا، کتاب "دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی" دستورالعمل های ایده یابی و پرورش به مسیرهای ایده یابی و اینکه نشانه چیست و مراحل قابل رویت افکار چیست، پرداخته است و هم چنین در دو فصل به ایده پروری و قاعده ها، قاعده تلفیق، قاعده همجواری، قاعده جانشینی و اصل بزرگنمایی و قاعده حذف و تمامی قواعد و اصل هایی که ما را به ایده پروری نزدیک می کند را معرفی کرده است.

این کتاب به قلم "محمدحسین نیرومند" و توسط انتشارات فرهنگسرای میردشتی در اختیار علاقه مندان و هنرجویان رشته های هنر، گرافیک، عکاسی، معماری و کاریکاتور قرار گرفته است.

محمدحسین نیرومند درباره چرایی پرداختن به این موضوع و دلیل استقبال مخاطب از این کتاب می گوید: ما در بخش دانشگاهی، چگونه گفتن را یاد دانشجویان می دهیم اما درباره اینکه چه چیزی را بگویند حرف نمی زنیم. در واقع روش ایده یابی این است که ما چه چیزی را بگوییم و روی این موضوع که مفاهیم را چگونه خلاقه بگوییم و سیستم مفهومی را به قواعد بصری تبدیل کنیم، حرف می زنیم. این الگو مورد توجه دانشجوها قرار گرفت و با توجه به اینکه بر اساس یک الگوی شخصی این کتاب را نوشتم، احساس کردم نکته هایی به خصوص در مراحل آخر الگو کم داشت که در جلد دوم به آنها پرداختم. در واقع خواندن هر دو جلد برای کسی که بخواهد از آن بهره بگیرد، ضروری است.

این کاریکاتوریست با بیان اینکه این کتاب با توجه به آموزش در عرصه هنر گرافیک تهیه شده است، اظهار کرد: ایده اصلی این کتاب بر اساس این بنا نهاده شده که چگونه با دو واژه و نشانه تصویری می توان هر حرفی را در قالب هنر گرافیک زد. به طور کلی چون در زمینه ایده یابی در تدریس و آموزش کمبود داریم این پیش نیاز جدی مورد استقبال قرار گرفت.

این هنرمند که از معدود هنرمندانی است که به طور مرتب در شهرستان ها کارگاه های آموزشی برگزار می کند، درباره کم بودن کارگاه ها در شهرهای مختلف برای علاقه مندان گفت: اصل ماجرا به مدیریت فرهنگی باز می گردد. اگر مدیر فرهنگی یک شهر احساس کند در شهر خود نیاز است تا امری آموزش داده شود آن وقت پی استاد می آید. این کار را نه من هنرمند می توانم انجام دهم نه دانشجو و علاقه مند. در حال حاضر برخی مدیران حوزه هنری در شهرها فعال هستند و برخورد خوبی هم با مقوله آموزش دارند.

  

محتوای خبر «با فیل آبی به سوی ایده یابی بروید» را در سایت «ایمنا» ببینید