تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فوت ناشی از حوادث کار معاون وزیر را ه وشهرسازی گفت: آمار کشته های ساختمانی به نحو غیرقابل توجیهی بالاست و متاسفانه نیمی از کشته های ناشی از حوادث کار در ایران در حوزه ساختمان هستند.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی، با تسلیت حادثه تصادف اتوبوس و تانکر نفت در سنندج گفت: اگر مردم در هرجایی از ایران آسیب ببینند، همه ما از یک پیکریم و داغدار می شویم. این محدود به مردم عزیز کردستان نیست و امیدواریم آلامی که دیدند تسکین پیدا کند.

وی ادامه داد: ما در رشته خود نیز همین وضعیت را داریم. آمار کشته های ساختمانی به نحو غیرقابل توجیهی بالاست. نیمی از کشته های ناشی از حوادث کار در ایران در حوزه ساختمان هستند. امیدوارم در بیانیه، به این قشر عزیزی که کارگران کشور هستند توجه کنیم؛ واقعیت این است این مهندس ساختمان است که در درجه اول باید این مسئولیت را بپذیرد.

مظاهریان با اشاره به شفافیت روند اجرای امور در این وزارتخانه گفت: چیزی در پستو نخواهد بود. همه شما حق دارید که در جریان امور قرار بگیرید. ممکن است جایی از ما گله مند باشید، من این را می فهمم. نگرانی ها و سوالاتی وجود دارد. اما ما با شما شفاف صحبت می کنیم و موارد قانونی را جلو می بریم.

وی سپس با دعوت به حل اختلافات درون خانواده مهندسی افزود: اگر برای حل اختلافات از داور خارجی استفاده کنیم، به نتیجه ای نخواهیم رسید. در حال حاضر این گفت وگوها باعث شده که مهندسی به عنوان یکی از موضوعات مهم روز تلقی شود. بنابراین فکر می کنم باید این گفت وگوها را به فرصت تبدیل کنیم.

   #حوادث #سنندج #خانواده #اتوبوس

محتوای خبر «نیمی از کشته های حوادث کار مربوط به حوزه ساختمان است» را در سایت «ایمنا» ببینید