تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وکیل ملت: در اخبار می خوانیم دختری ۱۷ ساله به همراه چند تن دیگر، به خاطر انتشار فیلم رقص در اینستاگرام، بازداشت شده است. در صداوسیما یا همان رسانۀ «ملی» صحنۀ بازجویی و اعتراف و گریستن آن ها پخش شده و مستندی به نام «بیراهه» سعی کرده با این شکل و شمایل، «راه» را نشان مردم بدهد.

این بازداشت و این اعتراف تلویزیونی، سروصدای زیادی در ایران و جهان به پا کرده و حتی به تیتر برخی رسانه های مهم دنیا تبدیل شده است. کاش این قبیل گل به خودی های مهلک در کشور ما اینقدر تکرار نمی شد.

نویسنده متن: پگاه پزشکی، حسین هرمزی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

)با هدف تداوم خبررسانی به شما مخاطبان عزیز،لطفا تبلیغات اطراف خبر را کلیک کنید)

   #امید ابراهیمی