تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مهر : جمعی از جانبازان حزب الله لبنان پس از اقامه نماز به امامت رهبر انقلاب اسلامی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

جمعی از جانبازان حزب الله لبنان با رهبر انقلاب دیدار کردند

در آستانه سالگرد جنگ سی و سه روزه و پیروزی مقاومت اسلامی لبنان بر رژیم صهیونیستی، جمعی از جانبازان حزب الله پس از اقامه نماز به امامت رهبر انقلاب اسلامی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.


خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

   #رهبر انقلاب #حزب الله #لبنان #انقلاب اسلامی #مقاومت اسلامی #خبر تکمیلی