تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مقصد پرواز تهران-اهواز عوض شد گرمای شدید اهواز مقصد هواپیما را تغییر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، پرواز تهران ـ اهواز به علت دمای بالای هوای اهواز ساعت ۱۷ در فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان به زمین نشست و پس از بهبود وضعیت دما در ساعت ۱۹ فرودگاه اصفهان را به مقصد اهواز ترک کرد.

   #اهواز #اصفهان