تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پایه های لازم برای گسترش روابط ایران و روسیه فراهم است

سفیر کشورمان در مسکو گفت: اسناد و پایه های لازم برای گسترش روابط ایران و روسیه فراهم است.

به گزارش مرور نیوز ، مهدی سنایی سفیر کشورمان در مسکو پس از دیدار فرستاده ویژه کشورمان به مسکو در خصوص سطح روابط ایران و روسیه گفت: روابط ایران و روسیه در سطوح عالی دولتی و رسمی بسیار خوب بوده و رایزنی ها در همه بخش ها برقرار است و اسناد و پایه های لازم برای گسترش روابط دو کشور فراهم شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی و تجاری نشانه های بسیاری داریم از جمله این که روابط بانکی شکل گرفته، اسناد گمرکی هم امضا شده و نشانه های بسیاری از رشد و گسترش حجم مبادلات وجود دارد اما به نقطه ایده ال نرسیدیم.

سفیر کشورمان در مسکو همچنین بیان کرد: امیدوار هستیم که با حضور بخش های دولتی و شرکت های فعال در بخش خصوصی در حوزه صادرات ایران به روسیه به نقطه ایده ال برسیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز

   #روسیه #مسکو #صادرات ایران #بخش خصوصی #تلگرامی