تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
انتشار اوراق مشارکت مترو معطل تسویه بدهی شهرداری به بانک ها فروش اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ به بانک عامل برمی گردد و ازآنجایی که شهرداری تهران به بانک های عامل بدهکار است، بانک ها نیز برای کار با شهرداری شروطی دارند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفت: امیدواریم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، این شروط بانک ها را به گونه ای عمل کند تا اوراق مشارکت فروخته شود. تین نیوز |

فروش اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ به بانک عامل برمی گردد و ازآنجایی که شهرداری تهران به بانک های عامل بدهکار است، بانک ها نیز برای کار با شهرداری شروطی دارند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفت: امیدواریم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، این شروط بانک ها را به گونه ای عمل کند تا اوراق مشارکت فروخته شود.

هاشمی بابیان اینکه بدهی شهرداری به سیستم بانکی موجب شده که درفروش اوراق مشارکت همچنین باز شدن اعتبارات اسنادی برای استفاده از فاینانس با مشکلاتی مواجه شویم، اظهار کرد: به دلیل بدهکار بودن شهرداری به سیستم بانکی شاهد همکاری ضعیفی از سوی بانک ها هستیم که باید این مشکل با تلاش افشانی، شهردار تهران حل شود. به نظر می رسد برای حل این معضل نیازمند ورود شورای پول و اعتبار هستیم. شهردار تهران نیز باید برای گشایش اعتبارات از سوی بانک ها با دولت رایزنی کند.

او در ادامه بابیان اینکه چندی پیش شورای شهر تهران اجازه انتشار چند هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو را صادر کرد، گفت: امیدواریم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، این شروط بانک ها را به گونه ای عمل کند تا اوراق مشارکت فروخته شود چراکه درحال حاضر انتشار اوراق مشارکت معطل بانک های عامل برای فروش است.

روز گذشته حسین رجب صلاحی، مدیرکل دفتر حمل ونقل ریلی درون شهری و حومه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از صدور مجوز انتشار ۹۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی از محل بودجه سال جاری به منظور تأمین اعتبارات متروی تهران خبر داده بود.

   #شهرداری #شورای شهر تهران #شهر تهران #شهرداری تهران #سیستم بانکی #متروی تهران