تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ارتباطات > تصویری - همشهری آنلاین:
مردی در یک مسابقه فلفل خوری در شهر نینگ ژیانگ چین روی حوضچه ای پوشیده از فلقل قرمز دراز کشیده است.

برنده امسال تانگ شوآی هویی بود که در طول یک دقیقه ۵۰ فلفل قرمز را خورد.

chili

VCG/Getty Images

   #چین #همشهری