تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به یک کارشناس ارشد و مشاوره در زمینه کشاورزی و دامداری در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۳۸۶۳۷۸۵۲۲

   #مشهد #استخدام

محتوای خبر «استخدام کارشناس ارشد و مشاوره در زمینه کشاورزی و دامداری-مشهد» را در سایت «کندو» ببینید