تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مراسم تشیع پیکر جانباختگان تصادف نفتکش و اتوبوس در سنندج

مراسم تشیع پیکر جانباختگان تصادف نفتکش و اتوبوس در سنندج
تصاویر مراسم تشیع پیکر جانباختگان تصادف نفتکش و اتوبوس در سنندج

تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.

   #اتوبوس