تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رکنا: گروهی از جوانان خوش فکر چتری ساخته اند که نیاز نیست آن را در دست بگیرید.
حجم ویدیو: 10.79M | مدت زمان ویدیو: 00:00:53

با فراگیر شدن پهپادها و کوادکوپترها، کاربردهای جدیدی هم برای آن تعریف می شود.

فیلم زیر ابتکار جدیدی را نشان می دهد که از ترکیب پهپاد و چتر به وجود آمده است. این چتر می تواند به محلی که شما می خواهید پرواز کند یا اینکه بالای سر شما قرار بگیرد و دنبالتان بیاید؛ بدون اینکه نیاز باشد تا آن را در دست بگیرید.
اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید: