تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر در کارگاه MDF با حقوق عالی در اصفهان محدوده کاوه نیازمندیم.
حقوق اداره کار+بیمه
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۱۳۲۶۹۷۵۲۰

   #اصفهان #استخدام