تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به حسابدار با تجربه مسلط به نرم افزار هلو در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۱۲۴۸۸۸۲۲۷

   #نرم افزار #استخدام

محتوای خبر «استخدام حسابدار با تجربه مسلط به نرم افزار هلو در تهران» را در سایت «کندو» ببینید