تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
87747

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به منظور کاهش تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت های حمل ونقل جا ده ای و همچنین با هدف رسیدگی به شکایات رانندگان شاغل در این بخش در استان تهران، کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل در قالب کمیسیون های ویژه ستادی و همچنین کمیسیون ماده ۱۲ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای این استان تشکیل جلسه داد.
مجیدرضا نصرا... نژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ضمن اعلام این مطلب افزود: طی ماههای گذشته کمیسیون ماده ۱۲ با هدف رسیدگی و بررسی تخلفات تضییع کننده حقوق رانندگان در قالب کمیسیون های ویژه ستادی طی چهار بار برگزاری و بررسی تخلفات در محل پایانه بار استان تهران، تشکیل جلسه داد که طی آن ها ۳۵ پرونده تخلف بررسی شده و آراء صادره مبنی بر تعطیلی ۱۳ شرکت حمل و نقل، جریمه ۲۲ شرکت بوده است که درخصوص اجرایی شدن آراء صادره این کمیسیون ها، الزامات قانونی لازم الاجرا شده و نظارت لازم در ارتباط با اجرای احکام صادره این کمیسیون ها از سوی کارشناسان حقوقی و بازرسان سازمان انجام می شود.
نصرا... نژاد با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل استان تهران درخصوص بررسی تخلفات تضییع کننده حقوق رانندگان افزود: طی برگزاری این جلسات، ۳۸ پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفت که آراء کمیسیون مبنی بر تعطیلی ۴ شرکت، جریمه ۲۰ شرکت متخلف و ۱۲ تذکر کتبی صادر شد و ۲ شرکت نیز مورد تبرئه قرار گرفتند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات مورد بررسی در ارتباط با تخلفات تضییع کننده حقوق رانندگان شامل اخذ کمیسیون اضافی، عدم پرداخت کرایه و سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان بوده است.

لینک اصل محتوا در اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

   #استان تهران #تعطیلی #گلستان