تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برگزاری آزمون استخدامی مجدد در کشور برگزاری آزمون استخدامی مجدد در کشور

دکتر جمشید انصاری در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت نیرو ها گفت: چیزی به نام تبدیل وضعیت در قانون وجود ندارد و تنها کارکنان پیمانی که از طریق آزمون وارد دستگاه دولتی شده اند طبق قانون می توانند تبدیل وضعیت شوند.

وی با بیان اینکه امسال آزمون استخدامی مجددا در کشور برگزار می شود، ادامه داد: کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می شوند.

   #استخدامی #آزمون استخدامی

محتوای خبر «برگزاری آزمون استخدامی مجدد در کشور» را در سایت «فرتاک نیوز» ببینید