تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
امروز مراسم تودیع معارفه سرپرست باشگاه فرهنگی و ورزشی مس کرمان با یک حاشیه جالب همراه بود. 318224_516.jpg

شعارسال: مراسم تودیع معارفه سرپرست باشگاه فرهنگی و ورزشی مس کرمان با یک حاشیه جالب همراه بود.

در مراسم امروز که پیش از ظهر برگزار شد، حجت الاسلام توحیدی، مشاور فرهنگی-ورزشی مدیرعامل مس ایران، که به عنوان مهمان و یکی از سخنرانان مراسم دعوت شده بود، حضار را مجبور کرد چند دقیقه ای ورزش کنند.

توحیدی که خودش رزمی کار است، با انجام چند حرکت ساده کاتا، مهمان را به تحرک واداشت و همین امر باعث تلطیف فضای جلسه شد.

او علت این کار را خستگی مهمانان عنوان کرد و گفت با این کار می خواسته انرژی و نشاط را به آنها بازگرداند؛ که البته در این کار هم موفق بود و فضای جلسه بسیار تلطیف شد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 16 تیر 1397، کد خبر: 13970416000915، www.farsnews.com

   #روحانی