تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مهاجم استقلال با آبی ها به ترکیه نمی رود.
اتاق خبر 24:

جابر انصاری مهاجم استقلال که از ابتدا در تمرینات این تیم حضور داشت در سفر به ترکیه، آبی پوشان را همراهی نخواهد کرد.
انصاری در برنامه های شفر جایی ندارد اما به دلیل باقی ماندن یکسال از قرارداد و عدم دریافت معوقات همچنان در تمرینات شرکت می کند تا باشگاه تکلیف او را روشن کند.
این مهاجم از ابتدای لیگ پانزدهم به استقلال پیوست اما با حضور شفر کمتر برای آبی پوشان به میدان رفت و حالا در آستانه جدایی قرار دارد.

   #استقلال #ترکیه

محتوای خبر «جابر از لیست ترکیه خط خورد» را در سایت «اتاق خبر» ببینید