تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بی بی چک همان تست بارداری در خانه است و اولین راهی است که مادران برای فهمیدن بارداری خود به سراغ آن می روند. تا حدی همان رویدادی است که در آزمایشگاه و تست خون رخ می دهد. در این تست شما تنها به یک بی بی چک نیاز دارید که آن را برای دو ثانیه در ادرار قرار دهید. اگر در ادرار هورمون بارداری وجود داشته باشد در روی نوار بی بی چک دو خط می افتد و بی بی چک مثبت را نشان میدهد و به شما مژده می دهد که باردار هستید اما اگر تنها یک خط را نشان دهد بی بی چک منفی را نشان می دهد.
نتیجه بی بی چک، بهترین زمان استفاده
بی بی چک
برخی بی بی چک ها در اولین روز قاعدگی یعنی 14 روز بعد از لقاح اثرات خود را نشان میدهند و برخی دیگر 7 تا 8 روز بعد از لقاح هورمون بارداری در ادرار را تشخیص خواهند داد. در حالیکه در این زمان خیلی قابل اعتماد نیست زیرا ممکن است در این زمان یا تولید نشده باشد و یا خیلی کم تولید شده باشد.

بهترین زمان برای چک کردن
بهترین زمان برای چک کردن بیبی چک در اولین روز قاعدگی است که پریود نشده اید. چندین بار قابل تکرار است. اگر با چند تکرار همچنان دو خط قرمز نمایان شد، شما باردار هستید.
چه عواملی روی نتیجه بی بی چک اثرگذار است؟
نتیجه ممکن است مثبت کاذب باشد در کسانی که تحت درمان ناباروری هستند و از داروهای حاوی hcg استفاده می کنند. اگر شما به فاصله کمی بعد از مصرف دارو بیبی چک استفاده کنید ممکن است نتیجه کاذب را نشان دهد.
همچنین بعد از سقط جنین میزان هورمون بارداری تا چند وقت ( در حدود یک هفته) بالا است و در این مدت ممکن است نتیجه مثبت کاذب را نشان دهد. گاهی هم ممکن است در برخی دوره ها بدن هورمون hcg را تولید کنند.

در موارد زیر ممکن است که نتیجه بی بی چک درست نباشد:
از دستورالعمل بی بی چک پیروی نکرده است
از تست خیلی زود استفاده کرده اید
تولید hcg ناشی از وجود یک تومور در بدن است
در زمان نقص عملکرد تخمدانها
اگر شما نمی دانید که لقاح در چه روزی رخ داده است بیبی چک تنها برای 28 تا 35 روز بعد از لقاح قابلیت اعلام بارداری را دارد و جواب مطمئن تر را در 10 تا 14 روز بعد از لقاح نشان می دهد. استفاده خیلی زود و یا خیلی دیر پیشنهاد نمی شود.
تست خانگی بی بی چک برای نشان دادن باردار بودن و یا نبودن شما استفاده می شود. تقریبا در همه موارد دو خط نشان دهنده بارداری شما است. اگر خط دوم بلافاصله ناپدید شد، دو روز بعد دوباره تست را تکرار کنید.
در بارداری خارج رحمی بیبی چک مثبت خواهد بود. شما بی بی چک را می توانید از هر داروخانه ای تهیه کنید.
نحوه استفاده از بی بی چک
نتیجه بی بی چک، بهترین زمان استفاده

   #بارداری #پریود