تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نشست امضای تفاهم نامه ایجاد پنجاه هزار شغل و خدمات گردشگری صبح امروز یکشنبه (17 تیرماه) با حضور علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و علی ربیعی وزیر کار برگزار شد.

شعار سال: نشست امضای تفاهم نامه ایجاد 50 هزار شغل و خدمات گردشگری با حضور علی اصغر مونسان (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری) و علی ربیعی (وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی) صبح یکشنبه (هفده تیرماه) در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ 17 تیر 97، کد مطلب: 642119: www.ilnanews.com


   #رئیس جمهور #علی ربیعی #صنایع دستی

محتوای خبر «تغییرات ارزی می تواند فرصتی برای گردشگری داخلی باشد» را در سایت «شعار سال» ببینید