تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
قرن
رییس جمهوری آمریکا در تلاش برای ارائه طرحی به جهت آشتی فلسطین و رژیم صهیونیستی به نام "معامله قرن" است و تمام مردم فلسطین می دانند که این کادوی آمریکایی، چیزی جز به هدف رساندن خواسته های رژیم غاصب قدس نمی باشد.

636668322535604091.jpg