تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

رسانه کلیک – فیلم مستقل جوکر در آینده نزدیک وارد مراحل تولید می شود و واکین فینیکس بازیگر فیلم هایی مانند گلادیاتور بازی در این نقش را بر عهده گرفته است.

فیلم مستقل جوکر به وسیله شرکت فیلم سازی خواکین فینیکسفیلم جوکرواکین فینیکس

  

محتوای خبر ««واکین فینیکس» در نقش جوکر بازی می کند!» را در سایت «کلیک» ببینید