تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساعت 24- رنجبر فرماندار کرمانشاه گفت: شخصی که با یکی از کارکنان باغ پرندگان خصومت قبلی داشت با استفاده از اسلحه شکاری اقدام به تهدید و تیراندازی کرد.

رنجبر فرماندار کرمانشاه گفت: شخصی که با یکی از کارکنان باغ پرندگان خصومت قبلی داشت با استفاده از اسلحه شکاری اقدام به تهدید و تیراندازی کرد.

وی گفت: خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید.
رنجبر افزود: پلیس به دنبال سرنخ هایی برای دستگیری فرد متواری است.

باشگاه خبرنگاران

   #تیراندازی #کرمانشاه