تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رکنا: مرد جوانی برای پیدا کردن کلیدش در چاه توالت دستش به مدت طولانی در کاسه گیر کرد.
رکنا، مرد جوانی در چین برای برداشتن کلیدش دستش را در چاه توالت فرو برد ولی از بخت بد دستش گیر کرد و مجبور شد یک شب تا صبح را همانطور سپری کند.

این مرد جوان که تنها زندگی می کرد 6 ساعت متوالی همسایه ها را با فریاد صدا زد تا این که بالاخره صبح زود مرد همسایه که تقاضای کمک مرد جوان را شنیده بود به سراغش آمد.

وی با خبر کردن آتش نشانی سعی کرد جان مرد جوان را نجات دهد اما متاسفانه دست او تا بازو در چاه توالت گیر کرده بود. ماموران آتش نشانی سعی کردند با بریدن و تراشیدن سنگ های توالت دست او را آزاد کنند که پس از چند ساعت طاقت فرسا موفق شدند او را نجات بدهند.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

   #آتش نشانی #چین

محتوای خبر «دست مرد جوان در چاه توالت شب تا صبح گیر کرد + تصویر» را در سایت «رکنا» ببینید