تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خشم

"پذیرش خشم" به این معناست که هیچ تمایلی به حذف، مقابله، کنترل و مدیریت خشم نداشته باشید و در عوض تلاش کنید ناظر بر افکار خشمگینانه خود باشید، هیجانات مربوط به آن را احساس کنید و به آنها اجازه ندهید بر شما غلبه کنند.

با این کار نه تنها خشم تان را می پذیرید بلکه این واقعیت را که به عنوان یک انسان، گاهی عصبانی می شوید قبول می کنید. افکار، نگرانی ها و احساسات جزئی از شما هستند، اما خود شما نیستند. آنها دایما در جریان هستند و به خودی خود در رفت و آمد می باشند.

پذیرش خشم به این معنی نیست که آن را دوست دارید بلکه به معنی مقابله نکردن با آن است. خشم جزئی از شماست و می توانید آن را بدون قضاوت منفی کنار بگذارید. تا وقتی ذهنتان درباره چیزی قضاوت نکند، خشمگین شدن غیرممکن است.

بخوانید و همرسانی بفرمایید...

  

محتوای خبر «با خشم مبارزه نکن، بگذار برود!» را در سایت «مفدا» ببینید