تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بسته خبری ۲۰ تیر ۹۷در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز - ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - را مرور می کنیم.

ویراستار: میثم خدمتی / گوینده: حسام الدین قاموس مقدم

دریافت 3 MB

  

محتوای خبر «صوت / بسته خبری ۲۰ تیر ۹۷» را در سایت «ایسنا» ببینید