تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پزشک رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت:پیش از انقلاب کشور با کمبود پزشک عمومی مواجه بود اما الان شرایط به گونه ای است که پزشکان عمومی ما به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند.

دکتر عباس کامیابی در نخستین نشست اقتصاد سلامت با موضوع «وضعیت و دورنمای طب عمومی در اقتصاد سلامت» اظهارکرد: هویت پزشکان عمومی مدتها است که در نظام سلامت گم شده است و معلوم نیست این قشر از پزشکان در حوزه مدیریتی و تصمیم سازی در نظام سلامت دارند.

وی با اشاره به جمعیت ۸۰ هزار نفری پزشکان عمومی کشور در ادامه افزود: پزشکان عمومی به نوعی در گذشته هم بسترساز و مدیر بودند اما در حال حاضر با محدودیت هایی در حرفه پزشکی عمومی مواجه هستیم.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: در قیاس با گذشته تنوع اکثر رشته های تخصصی و فوق تخصصی را شاهد هستیم در حالی که پزشکان عمومی در سطح تشکیلات ستادی با محدودیت مواجه هستند.یک زمانی پزشکان عمومی بهترین کارشناسان حوزه سلامت بودند اما در حال حاضر با محدودیت هایی برای آنها در تجویز دارو و آزمایش در سطح یک خدمات مواجه شده اند.

کامیابی افزود: ۴۰ هزار نفر از ۸۰ هزار جمعیت پزشک عمومی کار طبابت انجام نمی دهند.این افراد برای معیشت خودشان سراغ گرایش های غیرتخصصی رفته اند.در پیش گرفتن سیاست های ابن الوقت خیلی بد است.افزایش تفاوت های درآمدی پزشکان عمومی با سایر پزشکان بعد از اجرای طرح تحول سلامت زیاد شده وقدرت خرید پزشک عمومی در درون جامعه پزشکی کاهش یافته است.تفاوت ۲ تا ۳ برابری درآمدهای جامعه پزشکی قابل قبول است اما بعد از اجرای طرح تحول سلامت این فاصله زیاد شده است.

   #سلامت #حوزه سلامت