تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به یک نیروی آقا مسلط به زبان انگلیسی، الکترونیک و کامپیوتر با سابقه کاری جهت کار در مجتمع تعمیرگاهی خودرو در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۱۲۹۱۵۱۱۲۶

   #خودرو #شیراز #استخدام