تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به یک نیروی خانم جهت امور منزل در شیراز واقع در فرهنگ شهر نیازمندیم.
از ساعت ۱۰ الی ۱۹ شنبه تا چهارشنبه با حقوق ۷۰۰/۰۰۰ تومان
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۷۱۳۸۲۰۳۶۲۶,۰۹۶۳۹۳۳۵۷۱۶۵

   #شیراز #استخدام