تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

وبسایت فردا: تصاویر زیر تخم مرغی عجیب را نشان می دهد که ۲۴ ساعت پس از انداختن آن در آب، ترک خورده و نوزادی از آن بیرون می آید!

نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!

نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!

نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!

نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!

نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!

نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون آمد!

  

محتوای خبر «نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون می آید!» را در سایت «برترین ها» ببینید