تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برترین ها: برخی افراد عکس های خانوادگیشان را در آلبوم های قدیمی نگه می دارند. برخی هم آن ها را کولاژ می کنند و در شبکه های اجتماعی می گذارند و هنگام این کار متوجه شباهت بین نسل جوان و قدیم خانواده شان می شوند. در این مطلب بازی ژن ها را می بینید که باعث شباهت باورنکردنی بین بستگان در دوره های زمانی مختلف می شود.

نوه و مادربزرگ
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

شباهت این مرد با پدر پدر پدربزرگش
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

لینکلن در یازده نسل بعد

عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

نوه ۲۰ ساله و مادربزرگ در ۲۰ سالگی
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

مادربزرگ و نوه
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

مادربزرگ در دهه ۵۰ و نوه در دهه ۲۰۱۰
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

نوه و پدرپدربزرگ
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند

مادربزرگ و نوه با ۶۰ سال فاصله زمانی
عکس هایی که ارتباط نوه ها را با گذشته خانوادگیشان ثابت می کند
نوه و پدربزرگ با فاصله زمانی ۷۰ سال
ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان

پدر و پسر در ۲۶ سالگی
ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان

پدر و پسر در ۱۹ سالگی
ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان

مادر و دختر در استون هنچ با اختلاف زمانی ۳۴ سال
ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان

پدر و پسر
ارتباط ظاهری عجیب افراد با گذشته خانوادگیشان
در خانواده شما چه کسی بیشتر از همه شبیه شماست؟

   #خانواده