تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پرترافیک‎ترین فرودگاه کشور معرفی شد

به گزارش پرشین خودرو به نقل از باشگاه، شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در خرداد، با انجام 33 هزار و451 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 37 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

بر همین اساس در خرداد 97، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 628 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی نزدیک به یک میلیون و 207 هزار مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 5268 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش نزدیک به 730 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 4061 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 587 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

فرودگاه

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از 11 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای خرداد 97، نشست و برخاست 27 هزار و 766 فروند هواپیماست که طی آن بیش از سه میلیون مسافر و نزدیک به 22 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4511 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 635 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2503 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از 231 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی خرداد 97، در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها، نشست و برخاست 5685 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 773 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 15 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 3993 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 586 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 11 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 757 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 95 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 292 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 28 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 928 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

   #مشهد #شیراز #مرسولات پستی