تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد

   #وزیر دفاع

محتوای خبر «همایش مدیران ارشد وزارت دفاع» را در سایت «خبرگزاری موج» ببینید