تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اجرای طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز علمی­ کاربردی در ماه جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در راستای کیفیت سنجی و کیفیت بخشی به آموزش های علمی کاربردی، طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی­ کاربردی در تیر ماه سال جاری توسط معاونت نظارت و سنجش دانشگاه اجرا می شود.

این طرح شامل سه مرحله خوداظهاری مراکز آموزشی، راستی آزمایی نتایج توسط واحدهای استانی دانشگاه و بررسی داده ها در ستاد مرکزی است.

مطابق برنامه زمانی تنظیم شده، تکمیل داده ­ها توسط مراکز آموزشی مشمول این طرح مذکور از ۱۳ تیرماه آغاز شده است.

تمامی مراکز حداکثر تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند تا نسبت به ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی و سطح بندی به نشانی الکترونیکی www.crs.uast.ac.ir اقدام کنند.

واحدهای استانی دانشگاه نیز می توانند به موازات ورود اطلاعات، نسبت به صحت­ سنجی و اعلام نظر در سامانه فوق تا ۲۷ تیرماه اقدام کنند.

   #سامانه

محتوای خبر «اجرای طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز علمی­ کاربردی در ماه جاری» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید