تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آیت الله عیسی قاسم

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر برجسته شیعیان بحرین، برای ادامه درمان از این کشور خارج شد.

رژیم آل خلیفه اواسط تیرماه سال جاری و پس از ۱۴ ماه بازداشت خانگی رهبر معنوی انقلاب بحرین و وخامت حالش، با درمان وی در خارج از این کشور موافقت کرد.

از خرداد سال ۱۳۹۵، رژیم بحرین پس از سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، وی را به بازداشت خانگی محکوم کرد که از آن زمان به بعد وضعیت جسمانی آیت الله وخیم شده است.

گزارشگر شبکه تلویزیونی اللؤلؤه در این باره گفت: همگان برای پدر میهن دعا می کنند، همه از خدا می خواهند که او را شفا دهد و سالم به کشور بازگرداند.

سفارش آنلاین انواع آگهی ها


   #بحرین