تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ارگ بم

ارگ بم، بزرگ ترین بنای خشتی جهان، یکی از مهم ترین و با ارزش ترین شاهکارهای تاریخی ایران زمین به شمار می آید. پیشینیان این مجموعه تاریخی عظیم را روی صخره ای سترگ و در نزدیکی شهر بم در استان کرمان ساخته اند.