تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سکه قیمت هر قطعه سکه امامی امروز با شش هزار تومان افزایش ۲ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش ایمنا، همچنین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی با ۶۰ هزار تومان افزایش به ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.

نیم و ربع سکه با ۳۲ و پنج هزار تومان افزایش همراه شدند و سکه گرمی هم نسبت به پنج شنبه بدون تغییر باقی ماند.

   #سکه بهار آزادی

محتوای خبر «قیمت روز سکه» را در سایت «ایمنا» ببینید