تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گردنه حیران، آخرین منطقه حفاظتی گیلان به سمت اردبیل که از یک طرف مشرف به کوه های پوشیده از جنگل و از سویی مشرف به دره ای زیباست.
اتاق خبر 24:

گردنه حیران، آخرین منطقه حفاظتی گیلان به سمت اردبیل که از یک طرف مشرف به کوه های پوشیده از جنگل و از سویی مشرف به دره ای زیباست.

گردنه حیران

   #گیلان #اردبیل

محتوای خبر «نمایی زیبا از گردنه حیران + عکس» را در سایت «اتاق خبر» ببینید