تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نامه سردار سلیمانی به روحانی، دستگیری سلطان سکه و سوداگران ارز، قدردانی رهبری از حضور میدانی امام جمعه خرمشهر، واقعیت هایی از درآمد مالیاتی که نمی دهید، مخالفت چین با آمریکا در تحریم نفتی ایران،دیدارها، احضار سفیران فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان به وزارتخارجه و سخنرانی های روحانی در اروپا، عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه های امروز است. به گزارش عصر امروز صفحه نخست روزنامه های کشور را در زیر ملاحظه می نمایید:


   #سردار سلیمانی #چین #روحانی #بلژیک #امام جمعه #آلمان