وی ادامه داد: کشت این محصولات به دلیل نقشی که در تولیدات دام و طیور کشور دارند ضروری است و نمی توان آن ها را از الگوی کشت حذف کرد.

حسن پور با بیان اینکه می توان با کمک بخش تحقیقات علاوه بر کاهش مصرف آب تولید را نیز حفظ کرد، افزود: معرفی ارقام جدید که مصرف آب کمتری داشته باشند و در عین حال عملکرد تولید را نیز حفظ کنند در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین جایگزینی گیاهان علوفه ای کم آب بر مانند سورگوم٬ ارزن و چغندر قند علوفه ای از جمله اقدامات برای حفظ تولید در عین کاهش مصرف آب است.

حسن پور با بیان اینکه درحال حاضر یونجه عمدترین کشت گیاه علوفه ای در استان تهران است٬ افزود: یونجه گیاه پر آب بر است و کاهش زیر کشت و جایگزینی آن با ارقامی که مصرف آب کمتری دارند، ضرورت دارد.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: استان تهران ۱۰ درصد شیر کشور را تولید می کند و عدم تامین نیاز نهاده های دامی آن بر تولید کشور تاثیرگذار است.