تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آرامش شهر برفی

عکس منتخب کیوتو ژاپن با منظره ای از میراث جهانی معبد توجی. برف کل شهر را پوشانده و شهر بسیار آرام و ساکت است. عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آرامش شهر برفی

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #نشنال جئوگرافیک #ژاپن