تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آرامش شهر برفی

عکس منتخب کیوتو ژاپن با منظره ای از میراث جهانی معبد توجی. برف کل شهر را پوشانده و شهر بسیار آرام و ساکت است. عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آرامش شهر برفی

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #نشنال جئوگرافیک #ژاپن

محتوای خبر «عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آرامش شهر برفی» را در سایت «همگردی» ببینید