تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خشکسالی و سدها در بلوچستان

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نادرقلی ابراهیمی گفت: حدود سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند که تنها ۵۰ شرکت در حوزه، آب، کشاورزی و خشکسالی هستند. تعداد این شرکت ها از این نظر مهم است که باید به این بخش بیشتر توجه کرد زیرا افرادی که در این حوزه دارای ایده اند در حوزه های علمی مشغول به فعالیت هستند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی افزود: باید بتوان افراد ایده پرداز را به فعالیت در قالب شرکت های دانش بنیان ترغیب کرد. به این صورت می توان از فرصت هایی که قانون در نظر دارد استفاده کرده و مشکلی از مشکلات کشور حل کنیم.

به گفته ابراهیمی، ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی در برنامه خود دارد تا به شدت از شرکت های دانش بنیان این حوزه حمایت کند. چراکه موتور محرکه برای انتقال فناوری با دانشگاه ها مراکز پژوهشی همین شرکت ها هستند.

وی طرح دیگر این ستاد را هدایت پایان نامه های مقاطع ارشد و دکترا برای برطرف کردن نیازهای فناورانه این عرصه عنوان کرد و گفت: دانشجویان باید حتماً پایان نامه و رساله خود را باکیفیت انجام داده و نمره قابل قبول دریافت کنند. پس اگر موضوع موردنظر و وقتی که صرف می کنند در جهت رفع نیازهای فناورانه توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست باشد می توان نتیجه چندجانبه دریافت کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی این نتایج چندجانبه را به این صورت بیان کرد: نخست، نیاز فناوری کشور رفع می شود. دوم، دانشجو در راستای نیاز کشور وقت، انرژی و امکانات را صرف می کند. نکته سوم نیز این است که ارتباطی میان دانشگاه، فناوری و بخش اجرایی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: از این طریق حتی زمینه های اشتغال دانشجو نیز فراهم خواهد شد. دانشجو با دست یابی به فناوری می تواند شرکت دانش بنیان تأسیس کند، در پارک ها و مراکز رشد مستقرشده و همچنین با دستگاه های اجرایی که این فناوری را در آن راستا ایجاد کرده است متصل شود.

   #اشتغال

محتوای خبر «حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه آب، خاک و محیط زیست» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید