تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساعت 24- لئونارد دی کاپریو و برد پیت 2 ستاره فیلم جدید تارنتینو هستند.

نخستین تصویر از دو ستاره اصلی فیلم آقای تارانتینو، روزی روزگاری هالیوود، با حال و هوایی از مد و لباس دهه های 1960 و 1970 منتشر شد.


این عکس حکایت از ظهور نخستین نشانه های ساخته شدن یک فیلم "دو رفیق" مد آن سال ها، همانند بوچ کسیدی و ساندنس کید، دارد.

عصر ایران

   #برد پیت #حکایت